Page 69 - Teoria Marelui Licurici | Ovidiu Alexandru Raetchi
P. 69


numai dupa prezentarea unei atentionari acustice sau grafice, pe toata durata

programului asigurandu-se prezenta unui simbol vizual de avertizare.


Art. 40. – Este interzisa difuzarea de programe care contin orice forma de
incitare la ura pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex sau orientare

sexuala.”


Sa staruim o clipa asupra dispozitiilor articolului 40, consolidandu-l cu
alte doua elemente de legislatie:


1.Codul Penal


Art. 369. – Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ura sau discriminare

impotriva unei categorii de persoane se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la
3 ani sau cu amenda.


2.Ordonanta nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor

formelor de discriminare


Art. 15. – Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu

intra sub incidenta legii penale, orice comportament manifestat in public,
avand caracter de propaganda nationalist-sovina, de instigare la ura rasiala

sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea
demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante,

umilitoare sau ofensatoare, indreptat impotriva unei persoane, unui grup de

persoane sau unei comunitati si legat de apartenenta acestora la o anumita
rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie

defavorizata ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuala a acestuia.


Inarmati cu aceste elemente minimale de legislatie (sunt multe altele), sa
le invitam pe doamnele Iorga si Georgescu la o scurta lectura publica. Vom

alege, la intamplare, doua mesaje publicate de site-ul legionar De veghe patriei:


“Privita prin aceasta practica jidaneasca, nu este exclus ca afirmatia

atribuita lui Goebbels sa fie o scorneala a propagandei sioniste, tot asa cum

69

   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74